Arvot ja periaatteet

Arvot ja periaatteet

Vastuullisuus on tekoja - Omahiman käytännöt

 

Arvofilosofiamme on yksinkertainen:

Koska ei ole taloudellisesti eikä inhimillisesti mahdollista lopettaa kaikkea kuluttamista, tulee meidän muuttaa sitä sen osalta, mihin kulutamme. Jokainen hankinta on kannanotto, halusimme tai emme.

Voimme vaikuttaa suosimalla tuotteita, joiden elinkaari on pitkä, joiden valmistuksessa käytetään mahdollisimman vähän uusiutumattomia & neitseellisiä raaka-aineita ja jotka valmistetaan käsityönä tai pientuotantona reiluissa oloissa.

 

Merimaisema_Sipoo

 

Myymämme tuotteet

Vastuullisen verkkokaupan toiminnassa vaativin osuus on tuotteiden valinta. Ennen kaupan perustamista tähän aiheeseen piti syventyä pidemmän aikaa.

Vastuullisuutta voidaan toteuttaa niin monella eri tavalla: puhutaan esimerkiksi sosiaalisesta, ekologisesta tai taloudellisesta vastuusta, nykyisin myös kulttuurisesta vastuusta. Vastuullisuus voi siis yritysten toiminnassa tarkoittaa monia eri asioita, ja meidän piti omalta osaltamme päättää, minkälaista vastuullisuutta odotamme tuotteilta, joita myymme verkkokaupassamme. Samalla halusimme löytää tuotteita, jotka olisivat raikkaita ja uuden näköisiä, ja joita ei tule vastaan joka paikassa. 

 

Päädyimme seuraaviin ominaisuuksiin, joita pidämme arvokkaina ja sellaisina, joilla on todellista merkitystä. Yksi tai useampi seuraavista hyvistä tavoitteista toteutuu, kun hankit Omahiman tuotteita:

 

1.     Tuotteiden valmistuksessa on huomioitu ekologisuus keskimääräistä paremmin; valmistuksessa on esimerkiksi käytetty nopeasti uusiutuvia raaka-aineita tai kierrätysmateriaaleja. Kierrätysmuoviset tuotteet ovat "intohimomme", samoin kierrätetty tekstiili.

2.     Tuotteen valmistuksessa on noudatettu reilun kaupan periaatteita. Luonnollisestikin, tuotteiden valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa. Lue lisää reilusta kaupasta ja mitä se tarkoittaa sisustustuotteiden osalta edempänä.

3.     Tuotteen on valmistanut lähituotantona pienyrittäjä tai perheyritys. Haluamme tukea vastuullista pien- ja perheyrittäjyyttä ja erityisesti käsityöläisyyttä. Useimmat tämän ryhmän tuotteista on Suomessa suunniteltu ja/tai valmistettu. Suomalaisella tuotteella on usein pienempi hiilijalanjälki, koska sitä ei ole kuljetettu tänne toiselta puolen maapalloa. Lisäksi Suomessa yritykset joutuvat noudattamaan (maailman mittakaavassa) kohtuutiukkoja ympäristövaatimuksia päästöjen suhteen. Suosimme yrityksiä, jotka asettavat itselleen ympäristövaatimusten osalta korkeampia vaatimuksia kuin lain minimitason.

4.     Tuotteen elinkaari on pitkä ja se on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävissä elinkaarensa lopussa. Emme halua suosia kertakäyttökulutusta.

 

Omahima pyrkii selvittämään perusteellisesti tavarantoimittajiemme eettisen ja vastuullisen taustan, mutta varsinkin ulkomaisten tavarantoimittajien osalta olemme heidän kertomansa varassa. Emme itse siis toimi valmistajina, vaan ainoastaan jälleenmyyjänä. Mutta jos suhtautuu kaikkeen epäilevästi ja jo lähtökohtaisesti negatiivisesti, ei mikään ikinä muutu.

 

Reilusta kaupasta

Reilun kaupan tukeminen on tärkeää paitsi sosiaalisista syistä, myös ekologisesti. Valtaosin Fair Trade -sisustustuotteet on tehty käsin pienissä yrityksissä eikä saastuttavassa suurteollisuudessa, ja niiden valmistuksessa on käytetty myrkyttömiä materiaaleja ja kestävän kehityksen raaka-aineita. Ympäristön kunnioittaminen tuotannossa on yksi reilun kaupan periaatteita.

Merkittävää on myös se, että kun ihmisille annetaan mahdollisuus kohtuulliseen palkkaan ja turvalliseen työpaikkaan, he pysyvät asuinseudullaan ja myötävaikuttavat alueen kehittymiseen. Tämä vähentää siirtolaisuutta ja pakolaisuutta, jotka aiheuttavat maailmassa monia eritasoisia ongelmia.

Monissa kehittyvissä maissa naisten on vaikea työllistyä, sillä lasten hoitoa on vaikea järjestää työpäivän ajaksi, ja työpäivät ovat pitkiä. Ilman omia ansioita naiset ajautuvat köyhyyteen ja perheen miesten armoille. Kotona tehtävä työ tuo naisille omia ansioita ja tekee mahdolliseksi lasten koulunkäynnin ja naisten itsenäistymisen. Monet Fair Trade -tuotteemme ovat naisten kotonaan valmistamia.  

 

Sertifioinnista

Sisustustuotteiden osalta Fair Trade -sertifiointi ei liity yksittäisiin raaka-aineisiin kuten kahvista, suklaasta jne tutummalla Reilu Kauppa -merkillä. Näitä kahta sertifiointia ei tule sekoittaa, sillä niiden sertifioinnin kohde on eri.

WFTO – merkissä kyse on kaupankäynnin periaatteista, johon yritys tai järjestö sitoutuu. Sertifiointi voidaan myöntää yritykselle, jonka toiminta kokonaisuudessaan täyttää Fair Trade -vaatimukset. Tällöin yritys voi käyttää merkkiä kaikkien tuotteidensa yhteydessä.

("Fair Trade is a trading partnership, based on dialogue, transparency and respect, that seeks greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to, and securing the rights of, marginalized producers and workers – especially in the South.

Fair Trade organisations have a clear commitment to Fair Trade as the principal core of their mission. They, backed by consumers, are engaged actively in supporting producers, awareness raising and in campaigning for changes in the rules and practice of conventional international trade." )

World Fair Trade Organisation  ( https://wfto.com/ ) on vuonna 1989 perustettu maailmanlaajuinen kattojärjestö organisaatioille ja yrityksille, jotka noudattavat koko tuotanto- ja toimitusketjussaan järjestön periaatteita. Sen juuret vievät useisiin maihin 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin ensimmäisiä reilulla kaupankäynnillä valmistettuja tuotteita alettiin myydä mm. USA:ssa, Englannissa ja Alankomaissa.

Järjestön 10 periaatetta ovat:

1.     Mahdollisuuksia epäedullisessa asemassa oleville valmistajille

2.     Läpinäkyvyys ja tilivelvollisuus

3.     Reilun kaupan käytännöt

4.     Reilu maksaminen

5.     Ei lapsityövoimaa, ei pakkotyötä

6.     Syrjimättömyys, tasa-arvoisuus, järjestäytymisvapaus

7.     Hyvät työolosuhteet

8.     Kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen

9.     Reilun kaupan tunnettavuuden levittäminen

10.  Ympäristön kunnioittaminen

WFTO – merkin käyttöoikeuden saaminen edellyttää sertifiointiprosessin läpiviemistä, ja hyväksymisen jälkeen järjestelmään kuuluu jatkuvaa valvontaa sekä selvitysvelvollisuuksia.

Kaikilla reilun kaupan tuottajilla, joiden tuotteita Omahimassa on myynnissä, ei ole kuitenkaan yllä kuvattua Fair Trade -sertifikaattia. Tämä saattaa johtua monesta syystä: sertifiointiprosessi on kesken, yritys on liian toimintansa alussa tai pieni hakeakseen sertifiointia (se on kerrotun mukaan kallis prosessi, johon pienellä toimijalla ei ole varaa) tai sertifiointia ei ole edes tarjolla siellä, missä tuotteet tehdään. Pyrimme kuitenkin aina tutustumaan hyvin tahoon, joka tuotteet valmistuttaa, jotta pystymme arvioimaan toiminnan luotettavuutta. Ja filosofiaamme kuuluu myös se, että jos joku tuotteiden valmistuttajista osoittautuisi huijariksi (toivottavasti ei), niin se ei vähennä sitä hyvää, mitä reilusti toimivat tahot tekevät.  

 

Vastuullisuus omassa toiminnassa

Pyrimme järjestämään yrityksen toiminnot mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavalla tavalla. Tähän kuuluu muun muassa

  1. Varastomme ja työtilat lämpiävät ilmalämpöpumpun ja varaavan tulisijan tuottaman lämmön tukemana. Kalusteet on hankittu kierrätettyinä.
  2. Käytämme toimituksiin myös siistejä kierrätettyjä pahvilaatikoita ja täytepehmusteita; saatat siis saada tilauksesi jo kerran käytetyssä pakkauksessa. Muoviset pehmusteet ovat aina kierrätettyjä.
  3. Uusissa pahvilaatikoissamme, kirjekuorissa ja muissa paperivalmisteissa on valmistuksessa käytetty kierrätysmateriaalia, ja ne on valmistettu Suomessa tai EU-lähialueella.
  4. Viemme tilaukset kerralla, ja usein muiden ajojen yhteydessä; pyrimme välttämään ylimääräistä autoilua.
  5. Printtaamme ympäristömerkitylle paperille.
  6. Kerromme asiakkaillemme tuotteiden taustoista, valmistuksesta ja materiaaleista avoimesti sen minkä itse tiedämme. Emme ota valikoimiimme tuotteita, joista valmistaja/myyjä ei osaa kertoa tarkempia tietoja.
  7. Lahjoitamme vähintään 5% tilikauden tuotosta jollekin vastuullisuutta edistävälle organisaatiolle tai ympäristöä tukevaan toimintaan.

 

Kiitos kun jaksoit perehtyä toimintamme periaatteisiin!

Jos joku asia jäi epäselväksi, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla info@omahima.fi.

 

Kimalainen

Powered by Powered by